P%25C3%2583%25C2%25A5_kryss_i_Stauperskj%25C3%2583%25C2%25A6ra_besk%25C3%2583%25C2%25A5ret_edited_ed

VELKOMMEN TIL ARNTS SJØGRØNNE BLOGG

Om båter, nullutslipp, fiskeri, havbruk, olje - og kanskje litt lyrikk?

Hva handler denne bloggen om?

Arnt_BB_halser_Tautra_beskåret_(2).jpg

Dette er en personlig blogg fra Arnt Amble. Den vil som rimelig er handle mest om ting jeg er opptatt av.

 

Jeg er utdannet som skipsingeniør og har jobbet mest med utvikling av og forskning på fiskefartøyer, ikke minst på ulike måter å få til energieffektivisering og utslippsreduksjon i fiskeflåten.

 

Privat har jeg vært seiler i hele mitt lange liv, og i 1964 var jeg med på å seile Norges første katamaran kysten rundt, fra Kirkenes til Oslo. Både før og etter har jeg seilt mange andre båter, både flerskrogs og ettskrogs, og i nesten 50 år vært en entusiastisk misjonær for bruk av katamaraner også i havbruks- og fiskerinæringen.

 

Etter at vi i tusen år utnyttet vinden som fremdriftskraft til sjøs men for ikke stort mer enn hundre år siden gikk over til fossilt drivstoff til dette, mener jeg at det er på høy tid å gå tilbake til å utnytte naturens gratis, fornybare og utslippsfrie energikilder igjen. Men denne gangen ikke bare vindenergi, men også solenergi, vannkraft og kanskje bølgekraft.

Katamaraner_som_fiskefart%C3%83%C2%B8y_e
 
Søk

Min triathlon spesial

Hvilke øvelser ville jeg valgt hvis jeg fikk bestemme hva en trippelkombinasjon av øvelser skulle inneholde? Klassisk triathlon har aldri...

 

Kontakt

Tank for din interesse for Arnts sjøgrønne blogg. Hvis du ønsker å gi en kommentar eller av andre grunner ønsker kontakt, er du velkommen til å sende en e-post eller tekstmelding til adressene nedenfor:

Mobil:  +47 926 12 335

Registreringsskjema